PRODUCTOS

PROTESIS FIJA: ACRÍLICOS

PROVISORIO PARA CEMENTAR
PROVISORIO ATORNILLADO
FERULIZADO DE TRANSFER CON DURALAY
DURALAY POR PIEZA
CUBETILLAS TIPO RIPOL

Provisorios Cementados